Reference

US Brněnská průmyslová zóna "Černovická terasa"

Rok:
2002
Kategorie:
ÚZEMNÍ A URBANISTICKÉ STUDIE (ÚS), REGULAČNÍ PLÁNY (RP)
Popis:
Urbanistická studie
Výstup: