O nás

Vznik a činnost atelieru

Firma ATELIER URBI, spol. s r.o. vznikla k datu 1. 1. 2001 transformací firmy Ing. arch. Jana Benešová, ATELIER URBI (založena 1. 7. 1991 po rozpadu Stavoprojektu Brno a jeho Urbanistického střediska). Firma se od prvopočátku specializuje na zpracování širokého spektra územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

V předchozích letech spolupráce s Ing. arch. Martou Kneslovou, Ing. arch. Janem Špiritem, Ing. arch. Jiřím Kučerou, Mgr. Ing. arch Anežkou Sedlákovou, Phd. a dalšími.

Kolektiv

Ing. arch. Jana Benešová
autorizovaný architekt, jednatel firmy
Ing. Hana Zemanová
zahradní a krajinářský architekt
Roman Staněk
externí informatik

Ing. arch. Jana Benešová

Talichova 39, 623 00 Brno

Absolvent VUT FAST Brno, obor architektura se specializací urbanismus a územní plánování (r. 1968).

Odborná praxe:
Od roku 1968 do roku 1991 praxe v Urbanistickém středisku Stavoprojektu Brno, od r. 1974 vedoucí urbanistické skupiny. Zpracování řady územních plánů sídelních útvarů, územních plánů zón a  urbanistických studií, zejména pro okresy Brno - venkov a Vyškov, také pro Třebíč, Břeclav a další. Participace na společných úkolech Urbanistického střediska (např. Urbanizace krajů ČSSR s vedením prací na části Průmyslová výroba). Od roku 1991 soukromý projektant, v r. 1993 autorizace pro obory územní plánování, pozemní stavby, interiérová tvorba, zahradní a krajinářská tvorba - zapsána v seznamu autorizovaných osob, vedeném ČKA pod pořadovým číslem 01 504. Členka ČKA a Asociace  pro  urbanismus a územní plánování. Od 1. 1. 2001 jednatel Atelieru URBI spol. s r.o.

Ing. Hana Zemanová

Bachmačská 389, 280 00 Kolín

Absolvent Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, obor Zahradní a krajinářská architektura (r. 2009). Autorizovaný projektant územních systému ekologické stability.

Odborná praxe:
Během studia: mapování pro ÚAP a hodnocení krajinného rázu, ORP Dobříš, (2008, pro TriaGIS, s.r.o., Benešov), mapování městské zeleně, Vlašim, (2008 pro TriaGIS, s.r.o., Benešov) ke shlédnutí portfolio prací

Roman Staněk

Absolvent SPŠ strojnické v Brně.

Odborná praxe:
Od r. 1997 do r.2000 zaměstnán ve firmě Zahradní a krajinářská tvorba Brno, spol. s r.o. ve funkci informatika a tvůrce GIS. Od roku 2000 činnost na základě živnostenských oprávnění v oborech: vývoj software (VisualBasic, SQL server), digitální zpracování dat a tvorba GIS, návrh HW a SW řešení a architektury sítí. Nyní spolupráce s ATELIEREM URBI spol. s r.o. ve funkci informatik, správce sítě, digitální zpracování a úprava dat, GIS.

Spolupráce na zakázkách (subdodavatelé)

Doprava:
Ing. Rostislav Košťál, projekce dopravy
a další
Technická infrastruktura:
Ing. Vítězslav Vaněk, vodní hospodářství
Ing. Jaroslav Opat, energetika, spoje
a další
Přírodní podmínky, životní prostředí:
AGERIS, s.r.o.
Löw & spol. s.r.o.