Činnost

Zpracováváme zejména územně plánovací dokumentace - územní plány (ÚP) a jejich změny, regulační plány (RP), dále územně plánovací podklady – územně analytické podklady (ÚAP) i územní studie (ÚS).

Atelier disponuje vlastními kancelářskými prostory včetně velkoplošné tiskárny pro formáty A0. Územně plánovací dokumentaci, případně mapové podklady, zpracováváme ve formátu .dgn (MicroStation) či s využítím GIS (QGIS, ESRI ArcGIS).

Máme bohaté zkušenosti s konverzí běžně používaných formátů prostorových dat (.dgn, .shp, .dxf, .dwg), zpracováním a převodem starších dokumentací do Jednotného standardu vybraných částí územně plánovací dokumentace, dříve také se zpracováním různých datových modelů používaných pro zpracování územních plánů a územně analytických podkladů v jednotlivých krajích (MINIS, Metodika jednotného digitálního zpracování ÚAP a ÚPD Zlínského kraje, DM ÚAP Jihomoravského kraje, Pravidla pro digitalizaci ÚP Jihomoravského kraje, atd.).

Regulační plány a územní studie řešíme včetně vizualizací či zákresů do fotografické dokumentace.