Činnost

Zpracováváme zejména územně plánovací dokumentace - územní plány (ÚP) a jejich změny, regulační plány (RP), dále územně plánovací podklady – územně analytické podklady (ÚAP) i územní studie (ÚS), případně dokumentace pro územní řízení (DÚR).

Pracoviště

Pracoviště atelieru (vlastní kancelářské prostory 120 m2) je komplexně vybaveno počítačovou technikou včetně velkoplošné tiskárny pro formáty A0. Používáme výkonnou počítačovou síť sestavenou ze čtyř grafických stanic pod operačním systémem Windows. Územně plánovací dokumentaci, případně mapové podklady zpracováváme ve formátu .dgn (MicroStation, GeoGraphics), pro kontrolu a opravu digitálních dat v prostředí MicroStation používáme nástavbový program GeoTools. Pro práci s texty a tabulkami používáme MS Office (Excel).

Při zpracování územních plánů obcí používáme datový model pro převod ÚP do Geografického informačního systému. Pro převod dat do GIS ArcInfo využíváme program ArcView verze 8.2 a 8.3.

Regulační plány a územní (dříve urbanistické) studie řešíme včetně prostorového zobrazení a zákresů do fotografické dokumentace.