Činnost

Zpracováváme zejména územně plánovací dokumentace - územní plány (ÚP) a jejich změny, regulační plány (RP), dále územně plánovací podklady – územně analytické podklady (ÚAP) i územní studie (ÚS), případně dokumentace pro územní řízení (DÚR).

Atelier disponuje vlastními kancelářskými prostory (120 m2) včetně velkoplošné tiskárny pro formáty A0. Územně plánovací dokumentaci, případně mapové podklady, zpracováváme ve formátu .dgn (MicroStation) či s využítím GIS (QGIS, ESRI ArcGIS).

Máme bohaté zkušenosti s konverzí běžně používaných formátů prostorových dat (.dgn, .shp, .dxf, .dwg) a také se zpracováním různých datových modelů používaných pro zpracování územních plánů a územně analytických podkladů v jednotlivých krajích (MINIS, Metodika jednotného digitálního zpracování ÚAP a ÚPD Zlínského kraje, DM ÚAP Jihomoravského kraje, Pravidla pro digitalizaci ÚP Jihomoravského kraje, Standard vybraných částí územního plánu, atd.).

Regulační plány a územní (dříve urbanistické) studie řešíme včetně vizualizací či zákresů do fotografické dokumentace.