Reference

Regulační plán městské památkové zóny Chrudim

Rok:
2014
Kategorie:
ÚZEMNÍ A URBANISTICKÉ STUDIE (ÚS), REGULAČNÍ PLÁNY (RP)
Popis:
průzkumy a podklad pro zadání (2014)
Výstup: