Reference

ÚP Biskoupky

Rok:
2008
Kategorie:
ÚZEMNÍ PLÁNY (ÚP) MENŠÍCH SÍDEL
Popis:
průzkumy a rozbory, koncept 2005, návrh 2007, čistopis 2008
Výstup:
biskoupky-zprava-up-tisk.pdf
biskoupky-zprava-oduv-tisk.pdf