Reference

US části města Brna – Obřany

Rok:
2002
Kategorie:
ÚZEMNÍ A URBANISTICKÉ STUDIE (ÚS), REGULAČNÍ PLÁNY (RP)
Popis:
prověřovací urbanistická studie
Výstup: