Reference

RP MPZ Chrudim

Rok:
2010
Kategorie:
ÚZEMNÍ A URBANISTICKÉ STUDIE (ÚS), REGULAČNÍ PLÁNY (RP)
Popis:
Změna a aktualizace regulačního plánu městské památkové zóny Chrudim
Výstup:
zprava.pdf
priloha.pdf