Reference

US Brusná, Řepka, Veselí

Rok:
1998
Kategorie:
ÚZEMNÍ A URBANISTICKÉ STUDIE (ÚS), REGULAČNÍ PLÁNY (RP)
Popis:
Urbanisktická studie Brusná, Řepka, Veselí, s Ing. arch. Janíkovou